Konevuokrausehdot

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä jolloin kalusto toimitetaan vuokralleottajalle ja päättyy kun kalusto noudetaan sovittuna ajankohtana.

3. Vuokrauksen kohde ja luovutus

Kone toimitetaan vuokranantajan toimesta erikseen yksilöidyin varustein ja polttoainetankki täynnä. Vuokrahinta sisältää kuljetuskustannukset 20 km:n etäisyydelle vuokranantajan toimipisteestä ja sen ylittävältä osalta veloitus 3,0 €/km.

Alle 160€:n toimituksiin lisätään kuljetuslisä, kuljetusetäisyydestä riippuen.

4. Vuokrakaluston käyttö

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitetta käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Vuokralleottajan tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa sovitussa kohteessa, joka on tässä sopimuksessa määritelty ja hän ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin kohteisiin, ellei asiasta ole sovittu erikseen vuokrauksen yhteydessä.

5. Vuokrakaluston palautus

Vuokralleantaja noutaa koneen vuokrasopimuksessa sovittuna aikana, puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.

6. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomuudesta ja virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen todellisen arvon mukaan. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuusmääräysten ja -tarkastusten suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista.

7. Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista kustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta johtavista vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

8. Vakuutukset

Vuokrakalusto on vuokranantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottajan omavastuu on konetyypistä riippuen 500 – 3000 €. Tarkempi omavastuusumma määritelty vuokrasopimuksessa.

9. Sopimusrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleanjajalle syntyneet kustannukset.

10. Ylivoimainen este

Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä (kuten mm. konerikko, luonnonvoimat, tulipalo jne.) vuokranottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

11. Tilauksen peruutus

Mikäli vuokralleottaja haluaa perua tilauksen, peruutus on tehtävä 2 päivää ennen vuokrausajankohtaa. Muutoin laskutamme 50% yhteenlasketusta vuokrahinnasta.

12. Maksuehdot

Koneen vuokra maksetaan pankki- tai luottokortilla koneen tuonnin yhteydessä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

YLEISTÄ

Tilauksesta lähetetään vuokralleottajalle tilausvahvistus, mikäli tilausvahvistuksessa on jokin väärä tieto, edellytämme vuokralleottajalta korjausta ennen tilauksen toteutumista. Muutoin tilaus toimitetaan tilausvahvistuksen mukaisesti.

Konevuokrauksessa kone toimitetaan vuokralleottajalle tankki täytettynä. Lisäpolttoaine 20l/40€.

Vuokrauksen yhteydessä henkilöllisyys on todistettava voimassa olevalla ajokortilla.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta edelleen tai jälleen vuokrata konetta tai lisälaitteita.

Vuokralleottaja on saanut perehdytyksen vuokrakoneen hallintalaitteisiin ja käynyt läpi vuokranantajan kanssa mahdolliset riskitilanteet.

Kaikki hinnat sisältävän voimassa olevan arvonlisäveron.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin

Close Menu